Smart production: Audi werkt aan de productie van de toekomst

 • Modulaire assemblage: flexibel, efficiënt en duurzaam
 • Sneller van design naar productie dankzij Powerwalls
 • Kunstmatige Intelligentie voor betere planning, hogere kwaliteit en minder energieverbruik

  Om nog beter in te kunnen spelen op klantwensen en de uitdagingen van de toekomst, werkt Audi aan een productieproces dat veerkrachtig, flexibel en duurzaam is. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn de groeiende variëteit aan uitvoeringen, de transitie naar ‘elektrisch’, onzekerheid van leveringen en geopolitieke onrust. In dit productieproces van de toekomst speelt digitalisering een sleutelrol. Pilots laten nu al veelbelovende resultaten zien.

  De traditionele assemblagelijn loopt tegen zijn grenzen aan. Het rigide karakter en de vaste doorlooptijden ervan matchen niet meer met bijvoorbeeld de toename van het aantal uitvoeringen van een model en alle mogelijkheden van individualisering. Met het oog op meer flexibiliteit en efficiency werkt Audi daarom aan het productierijp maken van de ‘Modular Assembly’. Dat gebeurt met een pilot in de fabriek in Ingolstadt. Daarbij draait het om de assemblage van een deurpaneel voor het interieur. In de testomgeving wordt het werk niet verricht volgens een vast patroon, maar afgestemd op individuele eisen en wensen. Automatisch geleide voertuigen (AGV’s) brengen de deurpanelen naar het station waar de assemblage plaatsvindt. Dit is te koppelen aan specifieke, aanvullende productiestappen. Door deze modulaire methode is één medewerker bijvoorbeeld ook in staat om ook zonneschermen te monteren. Bij de traditionele productielijn zijn daarvoor binnen de vaste doorlooptijd nog 2 of 3 medewerkers nodig. Met Smart Production kan de productiviteit met wel 20% verbeteren. Een ander belangrijk voordeel is dat deze methode vaak ook geschikt is voor werknemers die door lichamelijke beperkingen niet (langer) aan een traditionele assemblagelijn kunnen werken.

  Bekijk de video

  Powerwalls: sneller van design naar productie

  Om nieuwe ontwerpen en onderdelen zo snel mogelijk in productie te kunnen laten gaan, maakt Audi gebruik van powerwalls. Op deze enorme schermen worden auto’s op ware grootte en uitermate gedetailleerd in 3D weergegeven. Zelfs de lichtinval en de schaduwwerking zijn zeer realistisch. Door deze met krachtige computers gegenereerde weergaves zijn belangrijke designbeslissingen al in een vroeg stadium te nemen. Onder meer dankzij speciale brillen kunnen experts van Audi een 3D-model van een auto bovendien vanuit het perspectief van de klant ervaren. Ook dit helpt bij het verkorten van de tijd tussen design en productie. 3D-simulaties worden ook toegepast om de kwaliteit verder te verbeteren. Ze maken bijvoorbeeld snel duidelijk waar eventuele toleranties zijn te verwachten.

  Digitale assemblageplanning met hulp van een robothond

  Digitale assemblageplanning speelt ook een belangrijke rol in de slimme productie van de toekomst. Een digitaal scanproces genereert hierbij driedimensionale ‘cloudpunten’. Deze zijn te gebruiken om machines en de infrastructuur in de fabriek volledig in beeld te brengen, aan te sturen en aan te passen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van software op basis van kunstmatige intelligentie en machine learning.

  Door dit proces vervalt de noodzaak van de bouw van prototypes in het planningsproces. Dit spaart grondstoffen én maakt een flexibele samenwerking tussen verschillende locaties mogelijk. Spot, de robothond, speelt een sleutelrol in het scanproces. Spot bepaalt zelfstandig zijn route door de fabriek en langs de productielijnen. Hij is in staat om de fabriek in Neckarsulm, waar de Audi A6 wordt gebouwd, in 48 uur volledig te scannen. Een mens heeft hier drie weken voor nodig. Dankzij dit innovatieve proces kunnen nieuwe Audi-modellen eerst virtueel worden gebouwd. Eventuele pijnpunten komen in de simulaties snel naar voren. Ze hoeven dus niet verholpen te worden als de daadwerkelijke productie eenmaal is gestart.

  Energie besparen met data

  Om energie te besparen maakt Audi vooral gebruik van data en data-analyse. De in eigen huis ontwikkelde Energy Analytics tool laat bijvoorbeeld duidelijk zien waar veel energie wordt gebruikt op moment dat er geen productie is. Dan gaat het bijvoorbeeld over het verbruik van machines, maar ook over verlichting, ventilatie en verwarming. Het heldere overzicht maakt gerichte ingrepen mogelijk. Zo heeft Audi dankzij Energy Analytics in 2021 zo’n 37.000 MWh aan energie bespaard.

  Kunstmatige intelligentie voor pure kwaliteit

  Artificial Intelligence (AI) en machine learning spelen een cruciale rol in de digitale transformatie van de productieproces van Audi. Zo helpt een AI-algoritme samen met een kunstmatig neuraal netwerk bij het detecteren van onvolkomenheden in componenten. De basis hiervoor is deep learning. Dit is een vorm van machine learning waarbij enorme hoeveelheden data patronen creëren, waarvan niet afgeweken mag worden. In een andere pilot wordt kunstmatige intelligentie ingezet om de kwaliteit van laspunten te meten. De 5.300 laspunten die nodig zijn bij de assemblage van de carrosserie van een Audi A6 worden in real time automatisch gemonitord. Voorheen werd de kwaliteit steekproefsgewijs gecheckt.

  Het Edge Cloud 4 Productieconcept

  Ten behoeve van de automatisering in fabrieken zet Audi het Edge Cloud 4 Productieconcept in. Daarbij vervangen enkele gecentraliseerde lokale servers grote aantallen (dure) industriële PC’s. Dit heeft belangrijke voordelen. Voorheen was er bij de introductie van nieuwe software en besturingsprogramma’s en functies bijvoorbeeld altijd nieuwe hardware nodig. Met het nieuwe concept volstaat nieuwe software. Audi heeft deze gecentraliseerde server-oplossing met succes in praktijk getest in de fabriek in Böllinger Höfe, waar kleinschalige serieproductie plaatsvindt (Audi R8 en e-tron GT quattro). Het doel is om het verder uit te rollen bij alle fabrieken van de Audi Groep.

  Nieuwe ideeën: hier komen ze vandaan

  Op het gebied van digitalisering werkt Audi werkt nauw samen met de Technische Universiteit van München en het Fraunhofer Institute for Industrial Engineering and Organization. Dit gebeurt op de campus in Heilbronn. Met het Automotive Initiative 2025 (AI25) streeft Audi ernaar om hét netwerk voor digitale fabriekstransformatie en innovatie op te zetten. Als aanjager van ideeën speelt AI25 een belangrijke rol in de digitale transitie. De Audi-fabriek in Neckarsulm geldt hierbij als pilot-fabriek. Daarmee zet deze productiefaciliteit de toon voor de digitale transformatie van de complete Volkswagen Groep.

  Om nieuwe en innovatieve ideeën te identificeren en deze perfect in de productie te integreren, maakt Audi ook gebruik van het Production Lab in Gaimersheim.

  De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Genoemde prijzen betreffen consumentenadviesprijzen. Het staat dealers en servicepartners vrij eigen verkoopprijzen en kortingen te hanteren. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.

  De informatie in dit nieuwsbericht was actueel op de datum van publicatie. Wijzigingen in modellen, uitvoeringen, prijzen, technische specificaties, afbeeldingen, of andere informatie zijn te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van dit nieuwsbericht kunnen geen rechten worden ontleend.