7

Duurzame mobiliteit

Van mobiliteit naar duurzame mobiliteit. Dat is ons streven en bepaalt grotendeels het handelen van A-Point. Daarom willen wij op een verantwoorde manier omgaan met schaarste, grondstoffen, recycling, mens & maatschappij. Dit doen we aan de hand van doelstellingen die wij hebben opgesteld. Iedereen bij A-Point wordt betrokken, want we moeten dit samen doen. Dit gebeurt in de vorm van trainingen, health-checks en proactief meedenken tijdens vergaderingen rondom deze thema’s.

Een duurzame auto gaat verder dan een auto met enkel een schone uitstoot. De manier van produceren en repareren draagt hier net zo goed aan bij. Daarom nemen we duurzaamheid mee tijdens ons inkoopbeleid en bij leveranciersbeoordelingen. Daarnaast zijn we zelf druk bezig om ons restafval flink te reduceren. Om op lange termijn duurzame waarde toe te kunnen voegen hebben we een duurzaamheidsaanpak ontwikkeld. Met als stip op de horizon een duurzame relatie met u en de wereld.

Ons streven naar duurzame mobiliteit zorgt er ook voor dat we onze klanten hier bewuster van maken. Zo worden er onder andere e-drivertrainingsdagen georganiseerd, geven we bespaartips en hebben we allerlei tools om uw wagenpark groener en slimmer te maken. Ontdek dit en meer op A-Point Duurzaamheid.

Bezoek A-Point Duurzaamheid width="28.109" height="25.861"/>

Duurzame doelstellingen

Wij streven ernaar dat onze klanten niet alleen tevreden zijn met onze mobiliteitsoplossingen, maar ook met ons als partner in duurzame mobiliteit. Om dit te bereiken hebben wij o.a. de volgende doelstellingen geformuleerd:

  • Elke vestiging voldoet aan de marktrichtlijnen m.b.t. duurzaamheid
  • Jaarlijkse meeting met klanten en leveranciers om te spreken over duurzame oplossingen
  • Alle verkooppunten hebben een laadpaal
  • Continu ontwikkelen van innovaties m.b.t. duurzame mobiliteit
  • 50% van onze netto afvalkosten reduceren
  • Jaarlijkse trainingen voor medewerkers organiseren m.b.t. duurzaam ondernemen
  • Doorlopend goede doelen ondersteunen

Op deze manier nemen we onze verantwoordelijkheid op het gebied van milieu en tonen we onze maatschappelijke betrokkenheid.