Privacy Statement 2017

Bescherming persoonsgegevens

De A-Point Groep is ervan overtuigd dat de bescherming van persoonsgegevens van klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is voor de activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. De A-Point Groep houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de A-Point Groep gevestigd te Amsterdam. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De A-Point Groep legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u diensten en/of producten van de A-Point Groep afneemt of anderszins contact heeft met de A-Point Groep. De A-Point Groep gebruikt deze gegevens in de eerste plaats om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen toesturen, om te factureren en om de automatische incasso mogelijk te maken. Ook willen wij u graag regelmatig op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen of interessante aanbiedingen.

 

E-mailadres

Uw e-mailadres wordt in de eerste plaats gebruikt om u uw opdracht te kunnen bevestigen en voor klachtafhandeling. Ook gebruiken wij uw e-mailadres om met u te kunnen communiceren en om u op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen en producten van de A-Point Groep. Indien u deze informatie niet meer wilt ontvangen kunt u zich afmelden op www.a-point.nl/afmelden.

 

Ontvangers van gegevens

Uw gegevens die door de A-Point Groep worden verzameld en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van de A-Point Groep, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen, behalve voor het geven van actuele informatie over producten en diensten indien uw gegevens daarvoor mogen worden gebruikt. Het kan ook voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld. In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

 

Andere sites

Op de sites van de A-Point Groep treft u links aan naar andere sites. De A-Point Groep kan echter geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de/het privacyverklaring/privacystatement, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.

 

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: A-Point BV, t.a.v. Marketing, Postbus 12888, 1100 AW Amsterdam.

 

Wijzigingen

De A-Point Groep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Check daarom regelmatig het privacy statement voor het privacybeleid van de A-Point Groep.

 

Terug naar Privacy Statement 2018