A-POINT | ACTIEVOORWAARDEN ‘VERZILVER JE BALGEVOEL’

ACTIEVOORWAARDEN

‘VERZILVER JE BALGEVOEL’

1. ‘Verzilver je balgevoel’ is een winactie uitgeschreven door
A-Point B.V.
Kollenbergweg 11
1101 AR Amsterdam

2. Looptijd van de actie: 11 juni (0:01 uur) t/m 11 juli 2021 (23.59 uur). Inzendingen buiten deze periode dingen niet mee naar de prijzen.

3. Beschrijving van de actie:

a. In drie showrooms van A-Point staat een Volkswagen ID.3 gevuld met een identiek aantal voetballen.
b. Bezoekers van de showrooms raden het aantal ballen en geven hun schatting door via de actiepagina www.a-point.nl/oranje.
c. Onder de inzenders die het exacte aantal ballen raden, worden de prijzen verloot. In totaal zijn er 5 winnaars.
d. Als niemand (of minder dan 5 deelnemers) het juiste aantal heeft geraden, dingen inzendingen die daar het dichtstbij liggen ook mee naar de prijzen.

4. Deelnemende vestigingen
– A-Point Volkswagen Almere, Veluwezoom 17-19, Almere
– A-Point Volkswagen Amsterdam, Kollenbergweg 11, Amsterdam
– A-Point Volkswagen Hoofddorp, Jacobus Spijkerdreef 4, Hoofddorp

5. Prijzen
Er worden in totaal 5 prijzen ter beschikking gesteld. Te weten:
1 x Big Green Egg Small t.w.v. € 885,-
1 x Sony PlayStation 5 t.w.v. € 499,-
1x Apple AirPods Pro t.w.v. € 199,95
1 x Nike Nederland Thuisshirt 2020-2022
1x Weekend rijden in de Volkswagen ID.3

6. Deelname aan deze winactie is gratis. Deelnemers mogen per persoon 1 schatting doen. Bij inzending van meerdere schattingen, worden alle deelnames ongeldig verklaard.

7. Medewerkers van A-Point en anderen die meewerken aan deze actie zijn uitgesloten van deelname.

8. Deelnemers moeten correcte, actuele en complete informatie geven bij deelname aan de winactie.

9. Deelnemers moeten een minimumleeftijd hebben van 18 jaar.

10. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

11. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

12. Winnaars worden voor 20 juli persoonlijk geïnformeerd via het mailadres waarmee aan de actie is deelgenomen. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

13. Deelnemers dienen binnen 7 dagen te reageren, en gevraagde gegevens aan te leveren zodat de prijs kan worden toegezonden. Als niet wordt gereageerd, heeft A-Point het recht een vervangende winnaar te loten.

14. Deelnemers gaan akkoord met eenmalige publicatie van de winnaars in woord en beeld op de website en sociale media van A-Point B.V.

15. A-Point B.V. kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

16. A-Point B.V. is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude.

17. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

18. De persoonsgegevens die voor deze winactie worden verkregen, gebruikt A-Point B.V. alleen voor deze winactie en worden niet verstrekt aan derden.

19. A-Point B.V. handelt met deze actie in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

20. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

21. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door A-Point B.V.

22. Met eventuele vragen, klachten of opmerkingen over deze winactie kunt u een e-mail sturen naar marketing@a-point.nl. A-Point B.V. zal zo snel mogelijk reageren.